Coaching voor kinderen

Voor onderwijsinstellingen werk ik samen met kinderen aan hun zelfbeeld en negatieve emoties.
Het kind kan vanuit rust en vertrouwen zich weer fijn voelen op school.

(Leer)problemen op school

Soms voel je je op school niet fijn. Niet op het plein en ook niet in de klas. Je voelt je gewoon boos, angstig of gefrustreerd en niemand lijkt te snappen waarom. Ook jijzelf niet. Het liefst zou je even willen verdwijnen, maar dat kan niet.

Voor sommige kinderen is naar school gaan geen pretje. Ze hebben last van boze gevoelens, worden gepest of zijn angstig en gefrustreerd. Ook hebben sommige kinderen een negatief zelfbeeld of ze slapen slecht. Daarnaast hebben sommige kinderen adhd of autisme waardoor ze anders reageren op zichzelf en hun omgeving.

Dit alles maakt het leren van nieuwe lesstof of vaardigheden erg moeilijk. Ook het aangaan van vriendschappen en de emotionele ontwikkeling van het kind komt in het gedrang.

Veranderingen om het kind heen

Vaak wordt er om het kind heen gekeken naar wat er allemaal te veranderen valt. Er zijn allerlei trajecten in gang gezet, van aangepaste leerstof tot extra middelen die in de klas kunnen worden ingezet. Het kind beland hiermee in een uitzonderingspositie, maar de boosheid, angst of frustratie zijn er nog steeds.

 

Samen met het kind veranderen

Samen met het kind kijk ik naar de gevoelens in het kind zelf. Samen gaan we met deze gevoelens aan de slag. Hoe wordt de boosheid wakker gemaakt? Waarom voelt het kind angst of frustratie? Wat gebeurt er met je als je pest of wordt gepest?

 

Ombuigen van gedrag

Door goed in te gaan op het gedrag van deze kinderen en hieraan te werken pakken we de oorzaak van de (leer)problemen aan. Samen veranderen we de negatieve gevoelens en zorgen we ervoor dat kinderen zich weer veilig en vertrouwd kunnen voelen op school. Dit vormt de basis voor een goede leerhouding.

“Vaak wordt er om het kind heen van alles veranderd, maar ik wil samen kijken naar de negatieve gevoelens in het kind zelf.”

– Andrea Star

Veilig voelen op school

Een kind moet zich veilig voelen. Dat is een voorwaarde om gelukkig te zijn en om te kunnen leren. Met een paar doelgerichte sessies kunnen we dat bereiken.

De sessies hebben een gunstig effect op het veranderen van o.a:
Faalangst, boosheid, verdriet, onrust, eenzaamheid, afwijzing en slecht slapen.

Kinderen met adhd en autisme hebben hier ook veel baat bij. Ze leren hun eigen (on)mogelijkheden kennen & accepteren. Ook leren ze met zichzelf omgaan.

Laat kinderen zich veilig voelen op school